Het is vandaag 1 maart 2021, dus de Tweede Kamerverzekeringen komen eraan. In deze Corona-tijd zal het stemmen 3 dagen in beslag nemen. 15 en 16 maart zijn met name bedoelt voor kwetsbare mensen en ouderen en op 17 maart zal het gros van ons land zijn of haar stem uitbrengen. In deze bijzondere tijd zijn er natuurlijk veel belangrijke onderwerpen die spelen, maar laten we eens kijken naar hoe alle partijen over bijvoorbeeld de pensioenleeftijd denken. Al de onderstaande informatie kunt u teruglezen in de respectievelijke partijprogramma’s van de bewuste partijen. 

DISCLAIMER: dit is geenzins bedoeld als een stemadvies, maar meer om u bewust te maken van wat partijen zeggen over deze belangrijke onderwerpen.

50PLUS
•    Pensioenleeftijd gaat terug naar 65 jaar; vanaf dat moment ontvang je AOW en hoef je geen premie meer in te leggen
•    Er moeten garanties komen voor de waardevastheid van de pensioenen
•    Alle pensioenuitkeringen moeten omhoog
•    Pensioenkortingen verdwijnen
•    Er moeten herstelbetalingen komen voor de jaren waarin de pensioenen niet geïndexeerd zijn (2008-2020)
•    AOW’ers krijgen recht op 8 procent vakantiegeld en een 13e maand
•    Eerder afgeschafte belastingvoordelen voor gepensioneerden worden opnieuw ingevoerd
•    Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen blijft mogelijk

VVD
•    De AOW gaat omhoog: het stijgt mee met het minimumloon
•    Het verplichte leeftijdsontslag in cao’s verdwijnt: meer flexibiliteit voor mensen die langer willen doorwerken
•    Het moet mogelijk worden om tijdens de opbouw van het pensioen maximaal 5 jaar geen premie in te leggen
•    ZZP’ers moeten eenvoudig vrijwillig pensioen op kunnen bouwen bij een pensioenfonds
•    Je moet de AOW-uitkering later kunnen laten uitkeren, in ruil voor een hogere maandelijkse uitkering
•    Het pensioenstelsel moet maatwerk worden, met meer ruimte voor eigen keuzes en rekening houdend met de leeftijd
•    Het pensioen moet persoonlijker worden: een eigen pensioenpotje met een helder overzicht van de premie die je bij verschillende werkgevers hebt opgebouwd, plus duidelijk inzicht van het vermogen dat je opbouwt
•    Het moet mogelijk worden om 10 procent van je pensioen in een keer op te nemen, bijvoorbeeld om je hypotheeklasten te verlagen

CDA
•    Recht op deeltijdpensioen: hierdoor kun je vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd al minder gaan werken
•    Steun voor het nieuwe pensioenakkoord
•    Aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen

ChristenUnie
•    De AOW-uitkering wordt met minimaal 10 procent verhoogd en geleidelijk verder gefiscaliseerd
•    Omvorming van de huidige ouderenkorting naar een op het huishouden gebaseerde korting, waarbij de afbouw geleidelijker verloopt dan de huidige heffingskorting
•    Naast de basiskorting blijft de ouderenkorting wel bestaan: hiermee moet worden voorkomen dat mensen er door de verdere fiscalisering van de AOW op achteruit zouden gaan
•    Steun voor het nieuwe pensioenakkoord
•    Aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen
•    Pensioenkortingen moeten worden vermeden
•    ZZP’ers krijgen het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds

SGP
•    AOW-leeftijd moet flexibeler worden: je moet de AOW-leeftijd ook 3 jaar later in kunnen laten gaan
•    Aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen
•    ZZP’ers behouden hun keuzevrijheid voor wat betreft de opbouw van pensioen
•    Het pensioen moet inzichtelijk zijn: mensen moeten weten waar ze aan toe zijn
•    Koopkrachtplaatjes van gepensioneerden jaarlijks bekijken en waar nodig moet de koopkracht worden gerepareerd
•    Er moet meer maatwerk komen, met voor ieder een eigen pensioenpotje
•    Voor mensen met een zwaar beroep moeten er passende regelingen komen om eerder te kunnen stoppen met werken of omscholen

D66
•    De AOW gaat omhoog, toeslagen worden afgeschaft en de verzilverbare heffingskorting wordt ingevoerd – ook voor de gepensioneerden die nu geen recht hebben op toeslagen
•    AOW verder fiscaliseren
•    Het moet eenvoudiger worden om na de AOW-leeftijd door te blijven werken
•    Voorstander van ‘tijdelijke premievakantie’: dat geeft mensen de ruimte om hun financiën zo te regelen dat het past bij de levensfase. Voorwaarde is dat mensen voldoende pensioen opbouwen
•    Het moet makkelijker worden om hypothecair te lenen, ook als je al met pensioen bent. Zodoende kunnen gepensioneerden de waarde van hun huis gebruiken
•    Deelnemers aan een pensioenfonds moeten meer invloed krijgen, bijvoorbeeld op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds
•    Er moet onderzoek komen naar het repareren van de onvolledige AOW-opbouw van Nederlanders van Surinaamse afkomst
•    Mensen met een onvolledige AOW-opbouw moeten altijd een beroep kunnen doen op een AIO-uitkering (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De regels van de AIO-uitkering moeten worden versoepeld
•    In de fase van overstap naar het nieuwe pensioenstelsel moet indexatie mogelijk worden gemaakt, zodat er geen verschillen tussen de verschillende generaties ontstaan

PvdA
•    De AOW gaat omhoog
•    Alle werkenden bouwen vanaf hun eerste werkdag verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op. Ook opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee
•    Mensen met zware beroepen kunnen eerder stoppen met werken, zoals ook afgesproken in het pensioenakkoord – het moet mogelijk worden om na 45 jaar werken met pensioen te gaan
•    Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering moet zijn – het toekomstige stelsel moet minder afhankelijk zijn van de rekenrente
•    Onnodige pensioenkortingen moeten we voorkomen
•    Er moet een generatie-pact worden gesloten: ouderen mogen daarin wat minder werken en tegelijkertijd krijgen jongeren het recht om op de vrijvallende plek te worden ingewerkt

GroenLinks
•    De AOW gaat omhoog
•    Ouderen zonder aanvullend pensioen en met een gat in de AOW-opbouw omdat ze in Suriname of op het Caribisch deel van Nederland zijn opgegroeid, krijgen een aanvulling op het inkomen
•    Werkgevers en opdrachtgevers gaan pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze werkt – dus ook voor uitzendkrachten en zzp’ers
•    Wettelijke wachttijd voor een pensioenregeling vervalt: werkenden bouwen vanaf de start pensioen op
•    Mensen met een zwaar beroep krijgen de ruimte om eerder te stoppen met werken

SP
•    AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
•    Mensen die dat willen, mogen na hun 65ste blijven werken
•    De AOW gaat met minimaal een kwart omhoog
•    Er moet een nieuw pensioenakkoord komen zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen

PvdD
•    AOW-uitkeringen gaan omhoog
•    Wie 40 jaar heeft gewerkt, krijgt vanaf de leeftijd van 65 jaar AOW
•    Mensen met een uitkering krijgen vanaf hun 65ste AOW
•    Het wordt mogelijk te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd, in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering
•    Mensen krijgen meer keuzevrijheid in de opbouw van hun pensioen, ze kunnen kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen
•    Deelnemers aan een pensioenfonds krijgen meer zeggenschap
•    De sollicitatieplicht voor 60-plussers verdwijnt. In plaats daarvan kun je tijd besteden aan vrijwilligerswerk, kinderopvang of mantelzorg
•    ZZP’ers krijgen toegang tot (collectieve) pensioenverzekeringen
•    Pensioenfondsen trekken zich volledig terug uit de bio-industrie en de fossiele industrie. De fondsen moeten plannen maken zodat ze hun investeringen in deze sectoren uiterlijk in 2030 volledig van de hand hebben gedaan
•    Er komt een landelijk fonds voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidspremies van flexwerkers van platformbedrijven. De platformbedrijven zelf dienen dit fonds te vullen, het Rijk vult aan

PVV
•    AOW-leeftijd gaat terug naar 65
•    Zware beroepen krijgen de mogelijkheid om na 40 jaar werken met pensioen te gaan
•    Het huidige pensioenstelsel blijft behouden
•    De rekenrente wordt aangepast, pensioenkortingen moeten worden voorkomen en indexering moet mogelijk zijn
•    ZZP’ers kunnen zich vrijwillig en betaalbaar verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen

Lijst Henk Krol
•    Voor zware beroepen gaat de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar
•    Er komt een onderzoek naar stoppen met werken voor mensen die 45 jaar hebben gewerkt
•    Mensen die na het pensioen door willen werken, mogen dat
•    Er komt een onderzoek naar individuele vervroegde pensionering – een AOW-gat moet wel worden voorkomen
•    De hoogte van de AOW voor alleenstaanden en samenwonenden wordt gelijkgetrokken
•    De rekenrente wordt een realistische rente en gaat daarom omhoog
•    Indexactie met terugwerkende kracht uitbetalen
•    Het moet mogelijk worden om van je pensioengeld een bedrag ineens op te nemen, bijvoorbeeld als je na je pensionering naar een aangepaste woning wilt verhuizen
•    Een nieuw pensioenstelsel is niet nodig. En als er veranderingen komen, dan mag het niet zo zijn dat de inhoud van al bestaande pensioenpotjes naar een ander systeem worden overgeheveld
•    Er moet een pensioenfonds voor ondernemers en ZZP’ers komen
•    Pensioenfondsen moeten worden gestimuleerd ook ZZP’ers op te nemen

FvD
•    De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar
•    Ouderen die dat willen, krijgen de keuze om te blijven werken
•    Mensen met fysiek zware beroepen krijgen na 40 jaar werken recht op AOW
•    Het korten van pensioenen moet (deels) worden gecompenseerd door een verhoging van de AOW
•    De pensioenen moeten worden beheerd door deskundigen
•    Pensioenfondsen moeten meer vrijheid krijgen om te kunnen beleggen – minder regels van De Nederlandsche Bank
•    De rekenrente moet omhoog
•    Deelname aan een pensioenfonds moet vrijwillig zijn
•    De EU mag geen invloed hebben op de pensioenen

Denk
•    De AOW-leeftijd wordt niet verder verhoogd
•    Meer geld naar inkomensondersteuning kwetsbare ouderen
•    Een realistische rekenrente om pensioenen te indexeren en koopkrachtcompensatie voor minder draagkrachtige ouderen van wie het pensioen niet is geïndexeerd
•    Compensatie van het AOW-gat van met name Surinaams-Nederlandse ouderen
•    Ouderen met een klein huisje in het land van herkomst niet korten
•    Voor ouderen die AIO ontvangen, moet het mogelijk zijn om in het buitenland te verblijven

 

Heeft u uw pensioen al goed geregeld? Wij kijken graag met u mee of het beter kan! KLIK HIER voor meer informatie!

Gerelateerde artikelen

Ondernemer

Autoverzekeringen voor ondernemers

Lees meer
Particulier

Ga goed verzekerd op reis!

Lees meer
Ondernemer

Maakt u al gebruik van een STAP-budget?

Lees meer