Een uitvaartverzekering moet wel afgestemd blijven op de uitvaartkosten en uw wensen. Waarom is het belangrijk om dit goed te regelen?

Hebt u nog een uitvaartverzekering die ooit door uw ouders is afgesloten? Grote kans dat de verzekering niet meer goed is afgestemd op de huidige uitvaarttarieven. Een te laag verzekerd bedrag kan ongewenste gevolgen hebben; uw nabestaanden kunnen dan achteraf een rekening gepresenteerd krijgen. Er
zijn ook uitvaartverzekeraars die geen bedrag uitkeren, maar de uitvaartdiensten in natura laten verrichten. Ook deze verzekeringen hebben aandacht nodig.

Hoe stemt u de uitvaartverzekering af op de huidige wensen en tarieven?

Er zijn uitvaartverzekeringen waarbij het verzekerd bedrag stijgt aan de hand van de toename van de uitvaartkosten en de inflatie. Op deze manier blijft het
verzekerd bedrag afgestemd op de verwachte uitvaartkosten. Een verzekering met een gelijkblijvend verzekerd bedrag, zal op termijn ontoereikend zijn en zal
dus af en toe bijgesteld moeten worden. Door inflatie verliest de euro aan waarde. Iemand die bijvoorbeeld jaren geleden een bedrag van € 5.000 heeft verzekerd op basis van de destijds verwachteuitvaart kosten, moet er rekening mee houden dat dezelfde uitvaart tegenwoordig misschien wel € 8.000 kost.

Past de uitvaartverzekering bij uw uitvaart?

Wie specifieke wensen heeft voor een uitvaart, kan vooraf de wensen vastleggen. De kosten kunnen redelijk ingeschat worden door uw verzekeringsadviseur. Het is mogelijk te kiezen voor een natura uitvaartverzekering, waarin alle wensen al worden vastgelegd. Een verzekeraar keert dan geen bedrag uit, maar zorgt ervoor dat de vastgelegde uitvaartwensen worden uitgevoerd. Stem uw uitvaartverzekering goed af op uw wensen en laat alles vastleggen. Deze zekerheid is te zijner tijd ook prettig voor de nabestaanden gedurende de dagen na uw overlijden; uw wensen liggen dan duidelijk vast.

Sparen voor de uitvaartkosten.

U kunt een spaarpot aanleggen voor uw nabestaanden in plaats van een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch is dit geen volwaardig alternatief; zeker niet in het begin. U weet immers niet wanneer u overlijdt. Door te sparen kunt u een kapitaal opbouwen voor de uitvaartkosten over tientallen jaren, maar stel dat u eerder overlijdt? In dat geval is het gespaarde bedrag niet toereikend.
Vanaf het moment waarop u een uitvaartverzekering afsluit, geldt het verzekerd bedrag vanaf dag één!

Een aanvullend bedrag verzekeren.

Om uw uitvaartverzekering af te stemmen op de huidige tarieven, kunt u besluiten om een aanvullende uitvaartverzekering af te sluiten. Neem contact op met ons voor de beste financiële oplossing.

Wilt u ook verzekerd zijn dat uw uitvaart gepaard gaat met uw persoonlijke wensen? Sluit vandaag nog uw uitvaartverzekering af!

Heeft u deze verzekeringen al goed geregeld?

Arbeidsongeschiktheid

Lees meer

Overlijdensrisico

Lees meer

Pensioen

Lees meer