Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! U bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon. In uw cao kan een hoger percentage staan.

Naast doorlopende loonkosten, moet u mogelijk een vervanger inhuren en heeft u vaak te maken met productieverlies. Ook moet u als werkgever uw best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten. U krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat u moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Daarnaast wordt u door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim

Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van uw personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken we onder meer naar de sector van uw bedrijf, de samenstelling van uw personeel en het ziekteverzuimverleden binnen uw bedrijf. We kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren.

Wilt u een goed geregelde ziekteverzuimverzekering? Neem dan nu contact met ons op!

Heeft u deze verzekeringen al goed geregeld?

Beroepsaansprakelijkheid

Lees meer

Overlijdensrisico

Lees meer

Rechtsbijstand

Lees meer