Dekking

De SAS beroepspolis dekt de bedrijfsaansprakelijkheid van de verzekerde als (thuiszorg)verlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch beroep, uithandelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.

Hoedanigheid

De hoedanigheid van de standaard polis is als volgt:

Zorgverlener/begeleider die werkzaamheden verricht in de (thuis)zorg als verpleegkundige, verzorgende IG, kraamverzorgende / gezinsverzorger

en of begeleider, en als ingeleende bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen enz. alsmede huishoudelijke hulp en begeleiding

van cliënten voor gezelschap tijdens uitstapjes en dagelijkse zaken als eten koken en boodschappen halen.

Voor uw werkzaamheden als zorgverlener en vanuit onze zorgplicht volstaan de Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstand en de Ongevallenverzekering welke in 1 polis afgesloten zullen worden.

De premie hiervoor bedraagt  incl. servicekosten en 21% assurantiebelasting € 101,04 per jaar.

Tarieven (ex. assurantiebelasting)

Bedrijfsaansprakelijkheid
Tarief vanaf 1 januari 2023: 36,50 euro

Beroepsrechtsbijstand
Tarief vanaf 1 januari 2023: 33,05 euro

Ongevallendekking inclusief 24-uurs dekking
Tarief vanaf 1 januari 2023: 13,25 euro

Buitenlanddekking (optioneel)
Tarief vanaf 1 januari 2023: 12,50 euro

 

AANVRAAG BEROEPSVERZEKERING ZORGVERLENERS EN BEGELEIDERS

Heeft u al aan deze verzekeringen gedacht?

Beroepsrechtsbijstand

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid met advies

Lees meer