Dekking

De SAS beroepspolis dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als (thuis)zorgverlener voor schade die direct of indirect voortkomt uit het uitoefenen van een medisch of paramedisch beroep. Dit omvat ook de verzorging van patiënten zowel intra als extramuraal.

De polis dekt de volgende taken:

  • Verpleegtechnische en verzorgende handelingen
  • Huishoudelijke taken
  • Helpen bij toiletbezoek, wassen, aankleden en eten klaarmaken
  • Begeleiding bij dagelijkse zaken en uitstapjes
  • Verzorging van de kraamvrouw en baby
  • Assistentie van de verloskundige of huisarts

Daarnaast bent u als begeleider verzekerd voor het geven van advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met problemen, zoals psychische, sociale, maatschappelijke of pedagogische problemen, en voor het verrichten van bovengenoemde verpleegtechnische en verzorgende handelingen.

Hoedanigheid

De hoedanigheid van de standaardpolis is als volgt:

Zorgverlener/begeleider die werkzaamheden verricht in de (thuis)zorg als verpleegkundige, verzorgende IG, kraamverzorgende / gezinsverzorger en of begeleider, en als ingeleende bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen enz. alsmede huishoudelijke hulp en begeleiding van cliënten voor gezelschap tijdens uitstapjes en dagelijkse zaken als eten koken en boodschappen halen.

Voor uw werkzaamheden als zorgverlener en vanuit onze zorgplicht volstaan de Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstand en de Ongevallenverzekering die in 1 polis afgesloten zullen worden.

Tarieven

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Beroepsrechtsbijstand
  • Ongevallendekking inclusief 24-uurs dekking

Voor deze dekking betaalt u € 8,78 per maand (premie 2024, betaling per jaar)

 

  • Buitenlanddekking (keuze)

Optionele dekking en kost € 1,04 per maand (premie 2024, betaling per jaar)

AANVRAAG BEROEPSVERZEKERING ZORGVERLENERS EN BEGELEIDERS

Heeft u al aan deze verzekeringen gedacht?

Beroepsrechtsbijstand

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid met advies

Lees meer