Dekking

De SAS beroepspolis dekt de bedrijfsaansprakelijkheid van de verzekerde als (thuiszorg)verlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch beroep, uithandelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.

Hoedanigheid

De hoedanigheid van de standaardpolis is als volgt:

Zorgverlener/begeleider die werkzaamheden verricht in de (thuis)zorg als verpleegkundige, verzorgende IG, kraamverzorgende / gezinsverzorger en of begeleider, en als ingeleende bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen enz. alsmede huishoudelijke hulp en begeleiding van cliënten voor gezelschap tijdens uitstapjes en dagelijkse zaken als eten koken en boodschappen halen.

Voor uw werkzaamheden als zorgverlener en vanuit onze zorgplicht volstaan de Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstand en de Ongevallenverzekering die in 1 polis afgesloten zullen worden.

Tarieven

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Beroepsrechtsbijstand
  • Ongevallendekking inclusief 24-uurs dekking

Voor deze dekking betaalt u € 8,78 per maand (premie 2024, betaling per jaar)

 

  • Buitenlanddekking (keuze)

Optionele dekking en kost € 1,04 per maand (premie 2024, betaling per jaar)

AANVRAAG BEROEPSVERZEKERING ZORGVERLENERS EN BEGELEIDERS

Heeft u al aan deze verzekeringen gedacht?

Beroepsrechtsbijstand

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid met advies

Lees meer