De SAS beroepspolis dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als thuiszorgverlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch beroep, uithandelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.

Hoedanigheid

De hoedanigheid van de uitgebreide polis is als volgt:

Zorgverlener/begeleider die werkzaamheden verricht in de (thuis)zorg en als ingeleende in o.a. psychiatrische instellingengehandicaptenzorgGGZ instellingen, jeugdzorg Enz.

Voor uw werkzaamheden als zorgverlener en vanuit onze zorgplicht volstaan de Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstand en de Ongevallenverzekering welke in 1 polis afgesloten zullen worden.

De premie hiervoor bedraagt incl. 21% assurantiebelasting € 139,03 per jaar!

Bij het afsluiten van de verzekering wordt er eenmalig € 7,50 aan poliskosten in rekening gebracht.

Tarieven per dekking (excl. assurantiënbelasting)

Aansprakelijkheid

Tarief vanaf 1 januari 2021: 73 euro

Beroepsrechtsbijstand

Tarief vanaf 1 januari 2021: 30 euro

Ongevallendekking inclusief 24-uurs dekking

Tarief vanaf 1 januari 2021: 13,25 euro

Buitenlanddekking (optioneel)

Tarief vanaf 1 januari 2021: 12,50 euro

 

AANVRAAG BEROEPSVERZEKERING ZORGVERLENERS EN BEGELEIDERS

Heeft u al aan deze verzekeringen gedacht?

SAS rechtsbijstandverzekering

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid met advies

Lees meer