Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, onachtzaamheid of onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De verzekering geeft ook recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

Neem contact met ons op voor advies op maat!

Heeft u deze verzekeringen al goed geregeld?

Rechtsbijstand

Lees meer

Uitgebreide gevaren

Lees meer

Ziekteverzuimverzekering

Lees meer