Hoe werkt het?

ls uw huisdier ziek wordt of een ongeluk krijgt vergoeden wij de kosten 
Wij vergoeden alleen de kosten die u in Nederland maakt. De maximale vergoeding is € 3.500,- per verzekeringsjaar, per huisdier. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor:

  • een consult bij de dierenarts;
  • opname en behandeling (inclusief operaties en narcose) als dit medisch gezien nodig is;
  • onderzoek dat nodig is om een aandoening of letsel door een ongeval vast te stellen;
  • in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen;
  • hulpmiddelen voor genezing zoals verband en implantaten.

Bekijk voor een volledig overzicht de polisvoorwaarden.

Heeft u de aanvullende dekking Reis afgesloten?
Dan vergoeden wij ook de kosten bij ziekte of een ongeval van uw huisdier in Europa en aan de Middellandse Zee grenzende landen. De maximale vergoeding in het buitenland is € 1.000,- per verzekeringsjaar, per huisdier.

Verzeker vandaag nog uw huisdier!
Voor een prettige zekerheid die een hoop (financieel) leed kan voorkomen, kunt u hier uw verzekering afsluiten. Goed voor u en goed voor uw huisdier!

Heeft u deze verzekeringen al goed geregeld?

Rechtsbijstand

Lees meer

Aansprakelijkheid

Lees meer