Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Sas. Assurantiën bv staat ingeschreven bij het AFM register onder het nummer: 12009366

Kamer van Koophandel
Sas. Assurantiën bv staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 22029545

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Sas. Assurantiën bv staat ingeschreven bij het Kifid onder het volgende aansluitnummer: 300.005987

Adresgegevens

Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
Telefoon: 070-3338999
www.kifid.nl