Ondernemers lopen financiële risico’s bij overlijden: privé en zakelijk. Met een overlijdensrisicoverzekering (afgekort ORV) worden financiële problemen voor de nabestaanden voorkomen en/of wordt de continuïteit van het bedrijf verzekerd als de ondernemer (of zijn of haar compagnon) overlijdt. Hieronder drie redenen voor ondernemers om een ORV af te sluiten.

 

  1. Continuïteit onderneming verzekeren

Erfgenamen uitkopen na overlijden compagnon (Compagnonverzekering)

Bij het oprichten van een bedrijf met meer dan één eigenaar is een overnamebeding vaak onderdeel van de overeenkomst. Daarin wordt afgesproken dat bij het overlijden van één van de compagnons, de overgebleven compagnons het recht hebben om het aandeel van de overleden compagnon over te nemen van de nabestaanden. Dat kan lastig zijn omdat het geld niet altijd zo maar uit het bedrijf gehaald kan worden zonder dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt. Het bedrag dat nodig is om de erfgenamen uit te kopen, kan worden verzekerd met een compagnonsverzekering.

Inhuren vervangende arbeidscapaciteit na wegvallen sleutelfiguur (Keymanverzekering)

Is het resultaat van een bedrijf erg afhankelijk van een bepaalde persoon? Dan kan er een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten op het leven van die persoon. Bij overlijden komt er een bedrag vrij waarmee (tijdelijk) een vervanger kan worden ingehuurd.

De overlijdensrisocoverzekering zakelijk of prive sluiten?
Een compagnonsverzekering kan binnen de BV of in privé worden afgesloten. Aan beide keuzes zijn voor- en nadelen verbonden.

Sluit de BV de verzekering?
Dan is de premie aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. De BV ontvangt de uitkering. Nadeel is dan wel dat de uitkering onderdeel uitmaakt van het resultaat van de onderneming. Er moet dus belasting over worden betaald. Wanneer het geldbedrag uit het bedrijf wordt gehaald om erfgenamen uit te kopen, moet hierover dividendbelasting worden betaald. Om dit belastingnadeel op te vangen, moet het verzekerd bedrag wellicht worden verhoogd. De premie wordt dus ook hoger.

Sluit de ondernemer de verzekering in privé?
Dan is het belangrijk dat de polis op de juiste manier wordt vormgegeven. De ene compagnon sluit de verzekering (kruislings) af op het leven van de andere compagnon. Zijn er meerdere compagnons? Dan zijn er meerdere overlijdensrisicoverzekeringen nodig. De verzekeringnemers op elke polis zijn dan ook de premiebetalers en de begunstigden. Voordeel van deze oplossing is dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Nadeel is dat de premie niet aftrekbaar is van de winst. 

  1. Compensatie belastingclaim over opgebouwde reserve

Ondernemers mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening. Bij overlijden van de ondernemer wordt de opgebouwde oudedagsreserve opgeheven en wordt dit bedrag opgeteld bij de belastbare winst. Daarover moet fiscaal worden afgerekend. Wanneer hiervoor geen of onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn, kan dit nadelige financiële gevolgen hebben. Dit financiële risico kan worden opgevangen door een belastingclaimverzekering. Omdat het bedrag van de oudedagsreserve ieder jaar hoger wordt is een overlijdensrisicoverzekering met een stijgend kapitaal in dat geval een goede oplossing.

  1. Nabestaandenvoorziening

Als een ondernemer zelf niets regelt en niet verzekerd is via een beroepspensioenfonds, zijn de financiële gevolgen na overlijden vaak groot voor de nabestaanden. Het inkomen valt weg en de vraag is of een eventuele verkoop van de onderneming voldoende oplevert. Met een nabestaandenverzekering blijven de partner en eventuele kinderen goed verzorgd als de ondernemer vroegtijdig overlijdt.

Wilt u meer informatie over een overlijdensrisicoverzekering als ondernemer? 

Neem contact met ons op door te mailen naar info@sasassurantien.nl of bel 0118-413111

Gerelateerde artikelen

Ondernemer

Autoverzekeringen voor ondernemers

Lees meer
Particulier

Ga goed verzekerd op reis!

Lees meer
Ondernemer

Maakt u al gebruik van een STAP-budget?

Lees meer