Beroepsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een belangrijk woord voor een zelfstandig ondernemer. Iedereen kan aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die iemand maakt. Bij het ene beroep is het risico groter dan bij het andere, maar desalniettemin is er altijd een risico aanwezig. Het is belangrijk om een risico als dit af te dekken, dit kan natuurlijk middels een verzekering.

De SAS beroepspolis dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als thuiszorgverlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch beroep, uithandelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmalogisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.

Hoedanigheid:

De verzekering biedt dekking aan de zorgverlener die werkzaamheden verricht in de thuiszorg als verpleegkundige, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, huishoudelijke hulp en/of gezinsverzorger, en als ingeleende bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

Beroepsaansprakelijkheid

Hoedanigheid dekking voor het risico van aansprakelijkheid, waarin wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken verzekerd is.
Eigen risico € 75,00
Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 1.250.000,00 max. per aanspraak
€ 2.500.000,00 max. per verzekeringsjaar
Bijzonderheden dekking € 25.000,00 max. per gebeurtenis voor goederen onder opzicht
€ 50.000,00 max. per verzekeringsjaar
Jaarpremie € 26,50 (exclusief assurantiebelasting)
Ongevallendekking
Verzekerde hoedanigheid dekking wanneer u een ongeval krijgt, waardoor u blijvende invalide bent of zou overlijden, zodat u uw dierbaren wat extra zekerheid biedt.
Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit € 50.000,00
Verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000,00
Jaarpremie € 11,25 (exclusief assurantiebelasting)

 
Bovengenoemde verzekeringen zijn ook gedekt wanneer u voor een ander zorgbureau werkzaam bent.

   

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres Bereikbaarheid
Badhuisstraat 26a Postbus 302 Tel: 0118-413111
4381 LS Vlissingen 4380 AH Vlissingen Fax: 0118-415485
Email: info@sasassurantien.nl
Let's build IT Webdevelopment