NET EVEN MEER KEUZE BIJ Sas. Assurantiën bv!

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering met Net even meer keuze en Net even persoonlijker.

Wat is uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

Jaarlijks overkomt het één op de tien ondernemers: door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken, of nog maar de helft van het aantal uren dat ze gewend zijn. Stel dat het u gebeurt. Uw inkomen neemt aanzienlijk af, terwijl uw vaste lasten doorlopen. Wellicht kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner of uw eigen opgebouwd vermogen, maar is dat voldoende?

Mede door de grote vraag naar betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, kunnen wij u nu met trots mededelen dat wij voor al onze klanten in samenwerking met Allianz Inkomensverzekeringen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan kunnen bieden, met een collectiviteitskorting, dus een scherpe premie!

Wanneer u via Sas. Assurantiën bv. een Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz Inkomensverzekering afsluit, krijgt u maar liefst 5% doorlopende korting op de premie!

Allianz Inkomensverzekeringen biedt u keuze uit 5 verzekeringsmogelijkheden

 1. Uitgebreide dekkingen:

  de Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid verzekerd met zo min mogelijk risico
  • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval
  • Ongevallendekking
  • Zwangerschapsdekking
  • Extra uitkering bij gezinsuitbreiding
  • Extra uitkering bij het overlijden van uw partner
  • No-claim korting
  • Gezondheidskorting
 2. Complete dekkingen:

  de Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Compleet verzekerd voor een aantrekkelijke prijs
  • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval
  • Zwangerschapsdekking
  • Vergoeding van de kosten van re-integratie
  de Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering absolute zekerheid, ook als uw inkomen fluctueert
  • Dezelfde dekking als bij een Essentie AOV, maar dan op basis van een "sommenverzekering". Er wordt niet naar het inkomen gekeken bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.
 3. Basis dekkingen:

  de Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering Volledige oplossing voor maximaal zes jaar
  • Maximaal zes jaar uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval
  • Arbeidsdeskundige hulp
  • Rechtsbijstanddekking
  De Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Dekt arbeidsongeschiktheid door een ongeval
  • Alleen uitkering bij arbeidsongeschiktheid door ongeval
  • Makkelijk om te zetten naar een uitgebreidere verzekering

De voordelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz

 • 5 % doorlopende korting en een aanvangskorting voor de eerste drie jaar;
 • Een uitkering bij inkomensachteruitgang als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval;
 • Ruime keuze in dekkingen van basis tot uitgebreide dekkingen;
 • Volop keuzemogelijkheden waarmee u de premie beïnvloedt;
 • De premie is fiscaal aftrekbaar
 • Arbeidsdeskundige hulp bij reïntegratie;
 • Eenvoudig doorgroeien van een basisdekking naar een uitgebreide dekking
 • verhoging én verlagingsrecht van het verzekerde bedrag.

Hulp bij reïntegratie in uw eigen onderneming

We hechten veel waarde aan individuele begeleiding wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Door deze begeleiding kunt u niet alleen uw vaste lasten doorbetalen, maar kunt u ook weer zo snel mogelijk aan de slag in uw eigen onderneming. Allianz werkt hiervoor samen met gerenommeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in arbeidsdeskundige hulp en reïntegratie. Zo bekijkt u bijvoorbeeld samen met een arbeidsdeskundige hoe u uw werkzaamheden als zelfstandig ondernemer het beste kunt voortzetten.

Uw premie is fiscaal aftrekbaar uw belastingvoordeel kan oplopen tot 52 %.

Meer weten?

Vraag meteen een offerte aan!
Bescherm nu uw inkomen. Dat is een hele geruststelling. Maak daarom direct gebruik van het bijgevoegde offerte aanvraagformulier, of bel/mail ons voor meer informatie.

logo sas assurantien

Downloads

Sas. Assurantiën bv tel. : 0118 - 413 111
Postbus 302 fax. : 0118 - 415 485
4380 AH VLISSINGEN
info@sasassurantien.nl

   

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres Bereikbaarheid
Badhuisstraat 26a Postbus 302 Tel: 0118-413111
4381 LS Vlissingen 4380 AH Vlissingen Fax: 0118-415485
Email: info@sasassurantien.nl
Webdesign door Let's build IT