Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. En als verzekeraar houden we ons dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de Verzekeringskamer heeft opgesteld.


   

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres Bereikbaarheid
Badhuisstraat 26a Postbus 302 Tel: 0118-413111
4381 LS Vlissingen 4380 AH Vlissingen Fax: 0118-415485
Email: info@sasassurantien.nl
Let's build IT Online marketing